• OHASOFT tiên phong tự động hóa ứng dụng công nghệ mới 4.0 & AI
  • XAYDUNG360.vn hơn 10 năm hoạt động là diễn đàn duy nhất chia sẻ chuyên môn & tài liệu xây dựng lớn nhất Việt Nam.
    Ngày 08/8/2021: đánh dấu mốc son phát triển bằng việc Thành lập “Ban Dự án phát triển Cộng đồng Chuyên Gia XayDung360”

OHASOFT & Diễn đàn XAYDUNG360.vn hợp tác thực hiện khát vọng đổi mới tư duy, thúc đẩy sự làm việc chuyên nghiệp đội ngũ Xây dựng Việt Nam bằng sự chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ KIẾN THỨC NỀN GỐC CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN & CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG HÓA, xóa tan kinh nghiệm quá khứ lạc hậu, tiểu xảo, bám chấp cành ngọn lá, phức tạp, giúp làm việc CHỦ ĐỘNG – CHUẨN TỪ ĐẦU, làm an nhàn, thu nhập cao, khẳng định năng lực vượt trội giúp Cá nhân & Tổ chức phát triển đi xa, tốc độ & bền vững.

Trong thời gian ngắn, hơn 500 đồng nghiệp đã tham gia các khóa huấn luyện do Admin FUBI – Th.s NGUYỄN PHÚ BÌNH (hơn 22 năm thực chiến, 3 năm liền chiến sỹ thi đua Bộ Trưởng Xây dựng cấp) chủ trì cùng Cộng sự chia sẻ đi sâu vào bản chất, phương pháp nền gốc Chuyên gia thực chiến.