Thử nghiệm 3

THÁNG   .. /2022 – K18

ONLINE

Khóa học Thử nghiệm 3

  • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021
  • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
  • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
  • Trạng thái: Còn chỗ

OFFLINE

Khóa học Thử nghiệm 3

  • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021
  • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
  • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
  • Trạng thái: Còn chỗ