Phần mềm tra định mức xây dựng gốc của Bộ xây dựng tại thông tư 12/2021/BXD 31/8/2021

PHẦN MỀM TRA ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG THÔNG TƯ 12/2021/BXD

Phần mềm tra định mức Bộ Xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

PHẦN MỀM TRA ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG GỐC Ban hành tại Thông tư 12/2021/BXD ngày 31/8/2021 (Hiệu lực 15/10/2021)

Tính năng:

 • Tra theo cây thư mục 8 bộ định mức rất thuận tiện
 • Tìm kiếm theo tên cây thư mục
 • Tìm kiếm theo nội dung
 • Sử dụng thuận tiện mọi lúc trên điện thoại lẫn máy tính các loại

Link tra định mức: Bấm xem

Pass: ohasoft

PHẦN MỀM TRA ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG Ban hành tại Thông tư 12/2021/BXD ngày 31/8/2021 (Hiệu lực 15/10/2021)

Tính năng:

 • Tra theo cây thư mục 8 bộ định mức rất thuận tiện
 • Tìm kiếm theo tên cây thư mục
 • Tìm kiếm theo nội dung

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021 các định mức xây dựng sau:

 1. – Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;
 2. – Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;
 3. – Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;
 4. – Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;
 5. – Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;
 6. – Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;
 7. – Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;
 8. – Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Định mức xây dựng quy định nêu trên thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD; Thông tư 16/2019/TT-BXD và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD.